Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφή το τέκνο

Μέχρι ποια ηλικία δικαιούται διατροφή το τέκνο

Η ύπαρξη ή μη της υποχρέωσης παροχής διατροφής μετά την ενηλικίωση του παιδιού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως:

 1. Επιδίωξη ανώτερης εκπαίδευσης: Όταν το παιδί φοιτά σε πανεπιστήμιο ή άλλο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης πλήρους φοίτησης, θεωρείται ότι δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του. Η υποχρέωση διατροφής μπορεί να επεκταθεί μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν εύλογες καθυστερήσεις.
 2. Επαγγελματική κατάρτιση: Η συμμετοχή σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης ή η μαθητεία μπορεί επίσης να δημιουργήσει δικαίωμα διατροφής, εφόσον το παιδί δεν μπορεί να εργαστεί και να συντηρηθεί ταυτόχρονα.
 3. Ευκαιρίες εργασίας: Λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα θέσεων εργασίας στον τομέα σπουδών ή κατάρτισης του παιδιού. Η αδυναμία εύρεσης εργασίας μπορεί να παρατείνει την υποχρέωση διατροφής.
 4. Οικονομική κατάσταση τέκνου: Εξετάζεται το εισόδημα από εργασία, υποτροφίες ή άλλες πηγές, που μπορεί να καλύπτουν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου τις ανάγκες του παιδιού.
 5. Οικονομική κατάσταση γονέων: Η δυνατότητα των γονέων να καταβάλλουν διατροφή λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Εάν οι γονείς αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ή διακοπή της διατροφής.

Όταν το παιδί αρχίζει να αποκτά σταθερό εισόδημα, η αξιολόγηση της υποχρέωσης διατροφής του γονέα γίνεται πιο εύκολη. Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες, όπως:

Ύψος Εισοδήματος:

 • Κάλυψη Βασικών Αναγκών: Αν το εισόδημα του παιδιού καλύπτει πλήρως τις βασικές του ανάγκες όπως διατροφή, στέγαση, ένδυση και υγεία, τότε η υποχρέωση του γονέα για παροχή διατροφής μπορεί να παύει.
 • Ελλιπές Εισόδημα: Αν το εισόδημα του παιδιού δεν είναι αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες του, ο γονέας μπορεί να είναι υποχρεωμένος να παρέχει επιπλέον διατροφή.
Διαβάστε  Μεταφορές μετακομίσεις Γλυφάδα - Βρες Μεταφορική δίπλα σου

Συνθήκες Αγοράς Εργασίας:

 • Δυσκολία Εύρεσης Εργασίας: Σε περίπτωση που η αγορά εργασίας είναι δύσκολη και το παιδί δυσκολεύεται να βρει εργασία, η παροχή διατροφής από τον γονέα μπορεί να κρίνεται απαραίτητη, ακόμα και αν το παιδί έχει κάποιο εισόδημα.
 • Ευκαιρίες Εξέλιξης: Αν υπάρχουν ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη και αύξηση του εισοδήματος του παιδιού, το δικαστήριο θα το λάβει υπόψη στην απόφασή του.

Εκπαίδευση:

 • Σχολείο ή Πανεπιστήμιο: Αν το παιδί σπουδάζει, η ανάγκη για διατροφή από τον γονέα μπορεί να παραμένει, ακόμα και αν το παιδί έχει κάποιο εισόδημα.
 • Προγράμματα Επανεκπαίδευσης: Η συμμετοχή του παιδιού σε προγράμματα επανεκπαίδευσης ή συνεχούς εκπαίδευσης μπορεί επίσης να επηρεάσει την απόφαση για την παροχή διατροφής.

Ξένες Γλώσσες:

 • Αναγκαιότητα για Επάγγελμα: Αν η εκμάθηση ξένων γλωσσών είναι απαραίτητη για το επάγγελμα του παιδιού, αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη.
 • Κόστος Εκμάθησης: Το κόστος για την εκμάθηση ξένων γλωσσών μπορεί να επηρεάσει το ύψος της διατροφής που παρέχει ο γονέας.

Ιδιαίτερες Περιστάσεις:

 • Αναπηρία ή Ασθένεια: Η ύπαρξη ιδιαίτερων περιστάσεων, όπως αναπηρία ή σοβαρή ασθένεια, μπορεί να επηρεάσει την υποχρέωση διατροφής του γονέα.

Συνολική Εκτίμηση:

 • Συνεχιζόμενη Υποχρέωση Διατροφής: Το γεγονός ότι το παιδί έχει εισόδημα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η υποχρέωση διατροφής του γονέα παύει αυτόματα.
 • Δικαστική Απόφαση: Το δικαστήριο θα εξετάσει όλους αυτούς τους παράγοντες για να κρίνει αν ο γονέας οφείλει να παρέχει διατροφή και ποιο θα είναι το ύψος της.

Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί πως κάθε περίπτωση είναι μοναδική και αξιολογείται ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα δεδομένα της.

Κάθε περίπτωση αξιολογείται ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες της. Η συμβουλή ενός δικηγόρου είναι σημαντική για την αξιολόγηση της κατάστασης και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του τέκνου για την διατροφή.

Διαβάστε  Μετακόμιση και Πακετάρισμα - Κινηθείτε Στρατηγικά

Related Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *