Δικηγόρος για Κληρονομικά – Πτυχές διαθήκης

Δικηγόρος για Κληρονομικά
Σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, ο δικηγόρος θα συνδράμει για την ορθή διανομή των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Η αρωγή του δικηγόρου θα είναι στο να φροντίσει η διανομή των περιουσιακών στοιχείων να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπει το κληρονομικό δίκαιο.
Σε περίπτωσει που δεν υπάρχει διαθήκη και ένα άτομο αποβιώσει χωρίς να έχει ορίσει τους κληρονόμους, τότε η περιουσία του περιέρχεται στους δικαιούχους σύμφωνα με τα όσα ορίζει το κληρονομικό δίκαιο. Οι δικαιούχοι καθορίζονται σύμφωνα με τις κληρονομικές τάξεις.

Πότε χρειάζεστε δικηγόρο για κληρονομικά

Εάν έχετε ερωτήσεις που αφορούν τη κληρονομιά που πρόκειται να σας επαχθεί ή αν επιθυμείτε νομική εκπροσώπηση σε ένα θέμα κληρονομικής διαδοχής, επικοινωνήστε με έναν έμπειρο δικηγόρο για κληρονομικά σήμερα!
Εάν υπάρχει διαθήκη που ρυθμίζει τον τρόπο διανομής των περιουσιακών στοιχείων, τότε θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες για τη κήρυξη αυτής κυρίας και τη δημοσίευση της, στα κατά τόπον αρμόδια δικαστήτια της κληρονομιάς.
 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, τότε θα πρέπει ο δικηγόρος σας να διασφαλίσει πως όλα τα περιουσιακά στοιχεία διανέμονται σύμφωνα με το κληρονομικό δίκαιο και ειδικότερα πως έχουν εφαρμοστεί οι διατάξεις της εξ’ αδιαθέτου διαδοχής και της νόμιμης μοίρας.
Ουσιαστικά μετά από το θάνατο του κληρονομούμενου υπάρχουν δύο εκδοχές.
Είτε θα πρόκειται να ακολουθηθεί η διαδοχή εκ διαθήκης αν ο θανών άφησε κάποια διαθήκη με την οποία όρισε την επιθυμία του για το πως θα ήθελε να διανεμηθούν τα κινητά και τα ακίνητα του, είτε θα εφαρμοστεί το σύστημα της εξ’ αδιαθέτου διαδοχής αν δεν υπάρχει διαθήκη κατά το οποίο ακολουθούνται οι 6 τάξεις κληρονομικής διαδοχής.
Σημαντικό είναι μετά το θάνατο ενός προσώπου να ακολουθηθούν τα βήματα που ορίζει το κληρονομικό δίκαιο.Αρχικά, σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη να κηρυχθεί κυρία και να δημοσιευθεί από το αρμόδιο τοπικά Ειρηνοδικείο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη να πραγματοποιηθεί αποδοχή ή αποποίηση της κληρονομιάς εντός τετραμήνου από το θάνατο του κληρονομούμενου καθώς και εντός 6μήνου να πραγματωθούν οι διαδικασίες στην αρμόδια ΔΟΥ.

Τι προβλέπει το κληρονομικό δίκαιο για τον εκτελεστή διαθήκης;

Στον αστικό κώδικα προβλέπεται η δυνατότητα στον κληρονομούμενο να ορίσει στη διαθήκη του εκτελεστές ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι θα έχουν ως έργο τους να εκτέλεστεί η διάταξη τελευταίας βούλησης του διαθέτη. Το πρόσωπο που πρόκειται να  διοριστεί εκτελεστής διαθήκης, είναι απαραίτητο να έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ενώ οι αρμοδιότητές του ξεκινούν από το χρονικό σημείο της αποδοχής του λειτουργήματός του. Έργο του εκτελεστή διαθήκης είναι να εκτελεστούν οι διατάξεις της διαθήκης.Οι πράξεις που δικαιούται να επιχειρήσει ο εκτελεστής είναι αφενος εκείνες που έχει κατονομάσει ο διαθέτης και αφετέρου όσες κρίνονται απαραίτητες για την εκτέλεση της βούλησης του διαθέτη.Αναφορικά με την ευθύνη του εκτελεστή διαθήκης, αυτός υποχρεούται εκ του νόμου  να επιδεικνύει επιμέλεια καθώς ευθύνεται έναντι του κληρονόμου, όπως ο εντολοδόχος για κάθε ζημία της κλητονομιάς από πταίσμα του.

Διαβάστε  Αναλυτικός Οδηγός Κτηματολογίου για Δικηγόρους

Related Post

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *